Miejscowy Plan dla terenów Elektrowni Dolna Odra, zlokalizowanej przy granicy niemieckiej, na obszarze gminy Gryfino został ostatnio uchwalony przez Radę Miasta i opublikowany w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego. Sąsiedztwo Natury 2000. Pracy było sporo. Specyfika zagospodarowania generowała wiele nietypowych zapisów. Były one kluczowe dla dalszego rozwoju Elektrowni z zachowaniem jednocześnie zasad ochrony środowiska i pozostałych obowiązujących przepisów prawa. Po naradach z przedstawicielami Elektrowni, ustaleniach z pozostałymi organami opiniującymi i uzgadniającymi, wizytach na terenie samego zakładu i dużej pomocy ze strony Urzędu – udało się zakończyć prace nad planem. Poniżej zamieszczamy rysunek planu. Wyzwanie przez nas podjęte i sfinalizowane sukcesem 🙂