Nasz miejscowy plan dla obrębu gminy Międzychód – Wielowieś został dnia 13 marca opublikowany w Dzienniku Województwa. Powierzchnia obszaru opracowania wynosiła około 250 ha, gdzie istniejące zurbanizowanie terenu przebiega w uwarunkowanej historycznie, charakterystycznej – ulicówce – to jest wzdłuż głównej drogi wojewódzkiej nr 160. Planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna natomiast przewidziana została głębiej w kwartałach od strony północnej, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie z miastem Międzychód. Poniżej przedstawiamy rysunek planu.