Jedna gmina – dwa plany, mowa oczywiście o gminie Wejherowo, której Radni wykazali aprobatę dla opracowanych przez nas projektów.

W pierwszym z nich, wśród w dużej mierze nowo projektowanego układu komunikacyjnego, dominuje funkcja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (częściowo istniejąca) uzupełniona terenami zabudowy usługowej, w tym usług sportu i rekreacji, usług sakralnych, a także usług w zieleni urządzonej. Dopełnieniem osiedla mieszkaniowego w miejscowości Kąpino jest szereg terenów zieleni urządzonej, a także lasów.

Drugi z planów zakłada natomiast rozwój zgoła odmiennych funkcji, tj. przede wszystkim terenów obiektów produkcyjnych oraz usługowych w miejscowości Łężyce.