W ostatni czwartek, po dwuletnim okresie prac nad projektem, uchwalony został przez Radnych Miasta Wałbrzycha plan miejscowy północo zachodniej części obszaru Śródmieścia. Plan w swoich granicach obejmuje historyczną zwartą zabudowę miasta oraz teren funkcjonującej  jeszcze fabryki porcelany „Kristoff”. Jednym z głównych celów projektu było zaplanowanie nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie wspomnianego już zakładu produkcyjnego. Zabudowy, która swoimi gabarytami i układem przestrzennym będzie nawiązywała do objętego ścisłą ochroną konserwatorską sąsiedztwa. Po dokonanych analizach urbanistycznych, konsultacjach z mieszkańcami, konserwatorem oraz pozostałymi instytucjami wypracowaliśmy odpowiedni dokument. Końcowym efektem, zatwierdzonym przez Radę Miasta, wraz z wizualizacją obszaru objętego opracowaniem dzielimy się z Wami poniżej.