Chełmno – miasto pełne krętych, urokliwych uliczek, bogatych w zabytki. Obszar Starego Miasta otoczony jest plantami, które w obowiązującym od ponad miesiąca Studium mają swą kontynuację w projektowanym ciągu zieleni urządzonej. Jak na miasto z tak długą historią, znaleźliśmy jeszcze nieco miejsca do zagospodarowania i wydzielenia miejskich stref funkcjonalnych, koncentrując tereny aktywizacji gospodarczej wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, natomiast tereny mieszkaniowe lokując w bardziej zacisznych zakątkach miasta.
Znaczna część Chełmna pokryta jest planami miejscowymi, a od kilku tygodni prowadzimy prace nad nowym planem, o powierzchni ponad 500 ha, który pozwoli wprowadzić w życie założenia przyjęte w Studium.. ?