Tym razem wybraliśmy się na wschodnie obrzeża powiatu wrocławskiego – do gminy Czernica. Dnia 05 lutego br. na sesji Rady Gminy uchwalony został nasz miejscowy plan obejmujący teren około 22 ha we wsi Nadolice Małe. Miejscowość charakteryzuje się historyczną zabudową wiejską (ulicówką) wzdłuż głównej ulicy Zielonej, której obszar objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską. W głębi kwartałów natomiast rozprzestrzenia się nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W tym przypadku, przede wszystkim walczyliśmy zapisami (pod czujnym okiem Konserwatora;)  – tak by przyszła zabudowa harmonijnie nawiązywała do tej zabytkowej – istniejącej obecnie we Wsi Nadolice Małe. Dodatkowo poszerzaliśmy główny ciąg komunikacyjny z próbą zachowania najcenniejszego starodrzewia. Poniżej przedstawiamy efekt końcowy rysunku planu