W dobrze znanym już nam Międzychodzie Rada Miejska uchwaliła ostatnio nasz mały plan – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością lokalizacji usług. Zmiana planu sporządzona została w celu usprawnienia możliwości inwestycyjnej terenu przez właściciela gruntu. Poniżej załącznik do projektu.