W połowie czerwca bieżącego roku, po ponad trzyletnim okresie prac, Radni Miejscy uchwalili nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Ostrów Wielkopolski naszego autorstwa. Dokument zachowuje i chroni istniejące tereny zieleni, wprowadza ramę komunikacyjną miasta, dostosowuje wyodrębnione obszary do rzeczywistego lub planowanego przez właścicieli zainwestowania z uwzględnieniem norm przestrzennych. Dodatkowo wprowadza odpowiednie zapisy umożliwiające lokalizację instalacji pozyskujących energię z odnawialnych źródeł w odpowiednich miejscach. Mamy nadzieję, że tak przygotowane studium przyczyni się do prawidłowego i prężnego rozwoju tego miasta z ponad 70 tys. liczbą mieszkańców.

Tradycyjnie, poniżej przedstawiamy opracowania graficzne do przyjętego dokumentu.