Po małej urlopowej ciszy , nadszedł czas, by nadrobić zaległości.. ? Mimo, że w okresie wakacyjnym rzadko zwoływane są sesje Rad Gmin, jeszcze w lipcu udało nam się sfinalizować dwa projekty.
Pierwszym z nich był plan miejscowy na terenie Gminy Mieścisko porządkujący obszar istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz uruchamiający nowe tereny inwestycyjne, zarówno mieszkaniowe jak i usługowe.
Drugi z uchwalonych projektów to Studium gminy, której sercem jest rzeka Drawa. Po kilku wyłożeniach do publicznego wglądu, a także rozszerzonych konsultacjach społecznych prowadzonych w trakcie opracowywania projektu, Radni Gminy Drawno przychylili się do przedstawionych rozwiązań.