Powakacyjny okres upłynął nam na spotkaniach, komisjach i sesjach Rady w różnych zakątkach naszego kraju. Efekt tych wojaży przedstawiamy poniżej. Raz dwa, raz dwa – czyli uchwalone! Dwa studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (przy czym jedno dla całej gminy!) i dwa miejscowe plany! Spójrzcie sami poniżej, a my działamy dalej 🙂

  1. Gmina Kostrzyn, z którą mamy przyjemność współpracować od wielu lat, od dziś posiada nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ??Cieszymy się niezmiernie, że kolejny nasz projekt spotkał się z przychylnością Radnych, a Gminie życzymy jak najwięcej planów miejscowych, dzięki którym założenia Studium nabiorą mocy prawnej ? 

2. Punktowe zmiany planu całego obszaru miasta Bychawa trwały ponad trzy lata. W końcu, po licznych uzgodnieniach i konsultacjach, udało się stworzyć na 26 arkuszach konsensus, który mamy nadzieję, zadowoli zainteresowanych mieszkańców miasta. Dnia 3 września Radni przychylili się do naszego projektu.

3. 4. W województwie dolnośląskim natomiast udało się nam uchwalić jeden niewielki plan dla dwóch działek w miejscowości Malin – gmina Wisznia Mała oraz jedną zmianę studium w miejscowości Dobrzykowiece – gmina Czernica

.