Inwestor zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w zagospodarowaniu atrakcyjnie położonego terenu o powierzchni ponad 26 ha pod działki budowlane – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą i usługami towarzyszącymi. Po kilku różnych koncepcjach naszemu klientowi przypadł do gustu (i nam też:) projekt osiedla mieszkaniowego o centralnym układzie, gdzie główny publiczny ciąg komunikacyjny  przecina planowany obszar z zachodu na wschód, nawiązując do istniejącej siatki ulic w sąsiedztwie.

Projektowany teren został podzielony na 13 różnych kwartałów, na których przewidziano działki budowlane od 1000 do 800 m kw. Natomiast w części centralnej obszaru  zaplanowano teren rekreacyjno – usługowy. Układ kwartałów, jak i ich rozsądny podział sprzyja etapowaniu inwestycji – co dla tak dużego zamierzenia inwestycyjnego, jest nieuniknione.

Poniżej przedstawiamy efekt końcowy prac.