Pod koniec czerwca, na sesji Rad udało się nam uchwalić dwa plany miejscowe. Dotyczą one terenów położonych w miejscowości Czmoń – gmina Kórnik (woj. wielkopolskie) oraz miejscowości Nieżywięć w gminie Człuchów (woj. pomorskie). Obszary opracowania, częściowo już zainwestowane, w głównej mierze przeznaczyliśmy w obydwu planach pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami lub bez. Dodatkowo wprowadziliśmy istniejący, bądź projektowany układ komunikacyjny, a część terenów wyłączyliśmy spod zabudowy, by ograniczyć jej nadmierne rozproszenie.

Poniżej przedstawiamy efekty końcowe opracowań graficznych uchwał – zatwierdzone przez Radnych 🙂