planistyczne podsumowanie października ? – tym razem na Sesjach spotykaliśmy się z Radnymi gmin, które poznaliśmy już w trakcie innych procedur planistycznych – zakończonych lub będących w toku.

Jako pierwszy, uchwalił się plan leżący na pograniczu Nowego Tomyśla i miejscowości Paproć (Gmina Nowy Tomyśl) – idealne tereny położone przy obwodnicy miasta (drodze wojewódzkiej) i międzynarodowej linii kolejowej, predysponowane do rozwoju istniejących już w obszarze planu funkcji produkcyjno-usługowych. Kluczowym aspektem było wyznaczenie nie tylko terenów inwestycyjnych, ale także rozrysowanie nowego układu komunikacyjnego opartego na publicznych drogach dojazdowych, które gmina ma w planach sukcesywnie realizować. W granicach planu znalazł również swoje miejsce teren przeznaczony pod nowy, miejmy nadzieję jeszcze bardziej funkcjonalny, dworzec kolejowy!

Drugi z planów podjęty przez Radę Miejską w Swarzędzu (Gmina Swarzędz) obejmuje znaczny obszar miejscowości Wierzenica – miejscowości położonej na skraju otuliny Puszczy Zielonki. ? Tereny te, mimo bliskości Poznania i presji suburbanizacji, zachowały swoje naturalne piękno, uzupełnione stonowaną zabudową. Teraz, kiedy plan wejdzie w życie, możemy być absolutnie spokojni – niekontrolowany rozlew zabudowy na pewno nie nastąpi, a Wierzenica zachowa swój urokliwy charakter. ??