1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Kierunki gmina Ostrów Wielkopolski


2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Uwarunkowania gmina Ostrów Wielkopolski


3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Kierunki gmina Łobżenica


4. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Uwarunkowania gmina Łobżenica


5. SUiKZP Uwarunkowania miasto Puszczykowo


6. SUiKZP Kierunki miasto Puszczykowo