1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Uwarunkowania miasto i gmina Nowy Tomyśl

2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Kierunki miasto i gmina Nowy Tomyśl

3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Kierunki gmina Ostrów Wielkopolski


4. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Uwarunkowania gmina Ostrów Wielkopolski


5. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Kierunki gmina Łobżenica


6. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Uwarunkowania gmina Łobżenica


7. SUiKZP Uwarunkowania miasto Puszczykowo


8. SUiKZP Kierunki miasto Puszczykowo