1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Uwarunkowania miasto i gmina Nowy Tomyśl (2019)

2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Kierunki miasto i gmina Nowy Tomyśl (2019)

3.Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – uwarunkowania, gmina Kostrzyn (2020)

4. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Kierunki, gmina Kostrzyn (2020)

5. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Kierunki, gmina Hanna (2021)

6. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Uwarunkowania, gmina Hanna (2021)

7. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Kierunki, gmina Gzy (2022)

 


8. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Uwarunkowania, gmina Gzy (2017)

 


9. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – uwarunkowania, miasto Lubaczów (2022)


10. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – kierunki miasto Lubaczów (2022)

 


11. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – analiza wysokościowa zabudowy, miasto Ostrów Wielkopolski (2022)


12. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – kierunki, miasto Ostrów Wielkopolski (2023)