Z uwagi na wieloletnie doświadczenie, zaufanych i najlepszych specjalistów w poszczególnych dziedzinach jesteśmy w stanie Państwu doradzić jak również pomóc w realizacji i przygotowaniu niezbędnych dokumentacji od początku samego etapu inwestycyjnego, aż po jego koniec. 

W zależności potrzeb, możliwości i rodzaju inwestycji – zajmujemy się, zgodnie z poszczególnymi etapami procesu inwestycyjnego:

ETAP 1 – ANALIZA, STUDIUM REALIZACJI I LOKALIZACJI INWESTYCJI

 • analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli na badanym terenie obowiązuje;
 • sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania;
 • przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku braku planu miejscowego dla przedmiotowego terenu;
 • opracowanie ewentualnych odwołań od negatywnych decyzji o warunkach zabudowy, rozwiązywanie decyzji spornych, problematycznych; 
 • przekształcanie terenów rolnych – podział na działki budowlane; 
 • analiza i sprawdzenie uwarunkowań środowiskowych dla planowanego przedsięwzięcia, sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, (karty środowiskowe), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

ETAP 2 – DOKUMENTACJA PRZEDPROJEKTOWA

 • przygotowanie podkładów geodezyjnych, map do celów projektowych;
 • pozyskiwanie opinii przyłączeniowych do sieci infrastruktury technicznej, zgody na zjazdy z dróg publicznych, pozwolenia wodno-prawne;

ETAP 3 – KONCEPCJA PROJEKTOWA INWETSYCJI

 • sporządzenie koncepcji budowlanej projektu inwestycji, 
 • koncepcja programu funkcjonalno-przestrzennego budynku i terenu,
 • przygotowanie wariantowych rozwiązań dla projektu;

ETAP 4 – PROJEKT PODSTAWOWY

 • sporządzenie kompleksowo projektu budowlanego architektonicznego – wraz z niezbędnymi branżami w zakresie konstrukcji, infrastruktury technicznej, dróg i zjazdów, bezpieczeństwa przeciw – pożarowego oraz BHP;
 • adaptacja projektu gotowego do działki inwestorskiej;
 • uzyskanie pozwolenia na budowę;

ETAP 5 – PROJEKTY DODATKOWE – KOSZTORYS BUDOWLANY

Sporządzenie:

 • projektu wykonawczego
 • kosztorysu budowlanego lub inwestorskiego;
 • projektu wnętrz pomieszczeń
 • projektu ogrodu i zagospodarowania terenu inwestycji;

ETAP 6 – REALIZACJA INWESTYCJI, NADZÓR AUTORSKI

 • nadzór autorski na etapie realizacji inwestycji – budowy.

©