Zespół

mgr inż. arch. Ewa Mieloch Stojczyk
Główny projektant
Biura Projektów EMS

mgr inż. arch. Iwona Mieloch
Główny projektant
Biura Projektów IM

mgr Joanna Siergiej

mgr inż. Adam Sznydel

mgr inż. Izabela Czeszyńska

mgr inż. Joanna Gąsiorowska

mgr inż. Justyna Karolczak

inż. Przemysław Czarnomysy

inż. Karolina Kołodziejczak