Zespół

mgr inż. arch. Ewa Mieloch Stojczyk
Główny Projektant
Biura Projektów EMS

mgr inż. arch. Iwona Mieloch
Główny Projektant
Biura Projektów IM

mgr inż. Justyna Karolczak
Kierownik działu planistycznego, Projektant

mgr inż. Adam Sznydel
Z-ca Kierownika działu planistycznego, Projektant

mgr inż. Kinga Siwa
Projektant

mgr inż. Magdalena Waszczuk
Asystent Projektanta

mgr inż. Izabela Czeszyńska
Asystent Projektanta

mgr inż. Przemysław Czarnomysy
Projektant

mgr inż. Karolina Draga
Asystent Projektanta

współpraca architektura:
mgr inż. arch. Klaudyna Matelska
mgr inż. arch. Karolina Wójcik-Pietrzak
mgr inż. arch. Paulina Rękoś
mgr inż. arch. Kinga Chęcińska
mgr inż. arch. Agata Rachuba
mgr inż. arch. Joanna Norsesowicz

współpraca pozostałe branże:
"CADPROJEKT" mgr inż. Jarosław Kmieciak - konstrukcja
mgr inż. Krzysztof Krawczyk - konstrukcja
"ELSTO" mgr inż. Tomasz Stojczyk - elektryka
"INSTALart" mgr inż. Dorota Jasińska - instalacje sanitarne
mgr inż. Marcin Nowak - drogownictwo
dr inż. Adam Kosiorek - wizualizacje