Istniejemy na Polskim rynku od 1992 roku.

Na początku działalności firma specjalizowała się wyłącznie w projektach dróg i mostów.

Od 2006 roku rozszerzyliśmy zakres usług o branże architektoniczną, planowania przestrzennego oraz wyceny nieruchomości, które w chwili obecnej stanowią podstawę naszej działalności. W przeciągu tego czasu:

  • wykonaliśmy kilkaset koncepcji, projektów budowlanych czy budowlano-wykonawczych dla budynków mieszkalnych, usługowych lub magazynowych.
  • zrealizowaliśmy ponad 200 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych i opublikowanych w Dzienniku Województwa,
  • stworzyliśmy około 40 studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gmin lub miast,
  • sporządziliśmy ponad 5600 projektów analiz i decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla różnorodnych inwestycji.

Zaufała nam niemała ilość instytucji publicznych, firm prywatnych czy osób indywidualnych.

Długoletnia aktywność na rynku pozwala nam szybko i trafnie ocenić możliwości inwestycyjne danej nieruchomości. Pomagamy w realizacji inwestycji od samego początku procesu inwestycyjnego.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, realizacją projektu własnego domu, potrzebujesz porady lub wsparcia w realizacji procedur administracyjnych – skontaktuj się z nami.