Mówi się, że kartka papieru przyjmie wszystko.. a przynajmniej my bardzo często powtarzamy to zdanie na spotkaniach z Inwestorami i Władzami Gmin, czy z mieszkańcami w trakcie konsultacji społecznych, studząc niekiedy w ten sposób rozmach inwestycji.

Rysunki 2D nie zawsze są w stanie oddać obraz zamierzeń inwestorskich, dlatego w takich momentach sięgamy po działające na wyobraźnię wizualizacje 3D, które pokazują inne spojrzenie na nowo kreowaną przestrzeń. ??????

Poniżej pokazujemy Wam jedną z ostatnich wizualizacji, którą wykonywaliśmy na potrzeby opracowywanego przez nas planu miejscowego. Obszar dotyczy zupełnie niezagospodarowanego terenu, a tak kompleksowa koncepcja pozwoliła poczuć lepiej przestrzeń nie tylko żywo zainteresowanym mieszkańcom i Władzom gminy, ale także nam ?