Jakiś czas temu rozpoczęliśmy pracę nad sporządzeniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Ostrów Wielkopolski. Nadal działamy by móc uchwalić najbardziej czytelny dokument, który posłuży Miastu w planowaniu przestrzeni na najbliższe kilka lat. Tymczasem przedstawiamy Wam wykonane już analizy terenu i opracowanie ekofizjograficzne. Innymi słowy – pierwszy etap za nami ?