Wystartowaliśmy w Nekli wraz z planem przewidującym lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – mimo niewielkiej powierzchni, jego ustalenia odegrają znaczącą rolę w zakresie ładu przestrzennego na etapie realizacji zamierzeń inwestorskich, wkomponowując się w istniejącą okoliczną zabudowę oraz układ komunikacyjny.

Po zatoczeniu ogromnego koła, meta czekała na nas w Nowej Wsi Wielkiej, gdzie Radni przychylili się do dwóch zmian obowiązujących planów miejscowych, będących wypadkową wniosków inwestorów, ustaleń studium oraz ograniczeń w zakresie standardów urbanistycznych dyktowanych przez tereny sąsiednie.