Po ponad dwóch latach prac, licznych rozmów, decyzji, kompromisów, niełatwych dyskusji, tych publicznych i tych w trakcie dzisiejszej Sesji, razem z Władzami i Pracownikami Urzędu, a także Mieszkańcami i Inwestorami, możemy zgodnie powiedzieć: mamy to!! ? Dnia 17 grudnia 2019 roku Miasto i Gmina Nowy Tomyśl uchwaliła nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego. Cieszymy się niezmiernie, że kolejny nasz projekt spotkał się z przychylnością Radnych, a Gminie życzymy jak najwięcej planów miejscowych, dzięki którym założenia Studium nabiorą mocy prawnej ?