W rejonie kotliny Sandomierskiej, niedaleko granicy z Ukrainą, dokładnie 150 km od Lwowa, w mieście Lubaczów 27 września Radni Miasta uchwalili nasz projekt studium . Prace nad nowym dokumentem trwały ponad rok. Poniżej przedstawiamy efekt końcowy części graficznej opracowania (rysunki uwarunkowań i kierunków).