Kolejne już konsultacje społeczne w mieście Wałbrzych odbyły się w ostatnią sobotę – 14 grudnia 2019 r. Przedstawiliśmy na nich nasze analizy terenu, zebraliśmy cenne uwagi i wskazówki zarówno od mieszkańców jak i Komitetu Rewitalizacji. Teraz już czas, by zaplanować wspólną przestrzeń 🙂

Poniżej nasze opracowania i badania obszaru objętego planem jak i jego bezpośrednie sąsiedztwo.