Wspólna historia naszego biura i Gmina Stryków tworzy się już kilka lat.. Niedawno, wspólnymi siłami, udało nam się sfinalizować trzy projekty planów miejscowych, w tym jeden dość strategiczny dla gminy, obejmujący fragment obszaru miasta Strykowa. Prace nad nim trwały 7️⃣ lat.. i tyle samo godzin potrzebnych było w trakcie Sesji Rady Miejskiej, aby zobaczyć niemal wszystkie podniesione ręce Radnych na „tak”. Obrady nad kolejnymi dwoma planami zajęły zdecydowanie mniej czasu. Spoglądamy teraz z nostalgią na te lata pracy, a świadomość, że plany obowiązują od kilku dni, daje nam wiele satysfakcji.
Pozdrawiamy! ?
W pobliskiej nam gminie Kórnik natomiast to również kolejne obowiązujące dwa plany współpracy. Opracowania dotyczyły terenów o powierzchni do 10 ha pod zabudowę mieszkaniową, usługową, usług oświaty i sportu z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań zlokalizowanych w miejscowości Kamionki i Dziećmierowo.