W jednym z miast południowo-wschodniej Polski dostaliśmy zadanie polegające na sporządzeniu kilku rozwiązań urbanistycznych dla dotąd niezagospodarowanego terenu porośniętego roślinnością śródpolną. Na obszarze występuje wiele rozparcelowanych podłużnych działek, które bez scalenia i wtórnego podziału nie mają szansy na zabudowę.

Poniżej dzielimy się naszymi koncepcjami – na terenie przewidywana jest zabudowa mieszkaniowa (wielo i jednorodzinna), która de facto krystalizuje jednostkę osiedlową w przyszłości. Każde z rozwiązań ma oczywiście swoje silne, jak i słabe strony, wynikające z istniejących uwarunkowań komunikacyjnych, kształtu istniejących działek, możliwości realnego rozwoju terenu itp. spraw. Nie zmienia to faktu, że wizji na jedną przestrzeń zawsze może być wiele. Ale która najlepsza? My mamy też swoje faworyty 🙂