Kolejne dwa nasze plany na majowych sesjach udało się zatwierdzić przed Radnymi. Pierwszy plan uchwalono w Kaliszu. Jest to ok. 30 ha obszar osiedla Chmielnik położony na północ od śródmieścia Kalisza, gdzie dominującą funkcją projektowanego terenu  jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługowa oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o niskiej intensywności. Drugi plan uchwalony został w Kolbuszowej na Podkarpaciu. Jest to obszar o powierzchni ok. 14 ha z dominującą zabudową mieszkaniową jednorodzinną, lub mieszkaniowo usługową. Dodatkowo na terenie obydwóch planów funkcjonują istniejące zakłady produkcyjne. Jednym z głównych celów zarówno jednego jak i drugiego projektu było rozsądne rozgraniczenie i zabezpieczenie funkcji mieszkaniowych od względnie uciążliwych terenów produkcyjno – magazynowych – których funkcjonowanie przekłada się na długie lata wstecz i możliwości zmiany lokalizacji z centrów miast  są na chwilę obecną niemożliwe. Miejmy nadzieję, iż zapisami planu nam się to udało.

W gminie Ostrów Wielkopolski natomiast uchwalona została nasza zmiana studium gminy obejmująca dwa niewielkie tereny w miejscowościach Górzno i Lewków.