Rzadko który z naszych klientów lub przyszłych klientów wie, że możemy projektować od tzw. ogółu do szczegółu tzn.: zaczynamy często od wizji urbanistycznej zapisanej w studiach zagospodarowania przestrzennego i planach miejscowych danej gminy, następnie projektujemy architekturę kubaturową, przygotowujemy aranżacje wnętrz oraz projekty zieleni.
Na zdjęciach przedstawiamy po części jedno z naszych urbanistycznych i architektonicznych projektów w gminie Kostrzyn m. Gwiazdowo, które na naszych oczach powstaje od kilku lat i cieszy się dużą popularnością wśród poszukujących swojego miejsca do zamieszkania. My dbamy, aby powstające osiedle nie było monotonne architektonicznie, ale również mimo swej różnorodności bryłowej, było spójne i harmonijne w odbiorze. To jest przykład naszej pracy od zarysu urbanistycznego do realizacji architektonicznej.
W naszej pracy najcenniejsze jest to, że klienci nam ufają. Często z wielką troską dbają o rzetelne urealnienie naszych wspólnych wizji.
Poznajcie WTJ Home Gwiazdowo Młode.gwiazdowo