Chełmek Wołowski, Dębiec, Dąbrowa Środkowa, Redlice, Sitno – 5 obrębów w gminie Ścinawa i tyle samo uchwalonych planów miejscowych w ich granicach administracyjnych. Imponujący jest fakt, że równolegle prowadzone są procedury dla planów miejscowych dla każdego z kilkunastu obrębów osobno! Nasza pracowania przygotowuje 6 z nich, z czego 5 znalazło już swój finał na Sesji Rady.
Każda z miejscowości charakteryzuje się zwartą zabudową, uzupełnianą nowymi terenami inwestycyjnymi, otoczonymi znacznymi powierzchniami terenów rolniczych i leśnych. Przez obszar Chełmka Wołowskiego przebiega czynna linia kolejowa, natomiast w Sitnie w miejscu nieczynnej już linii projektuje się ścieżkę pieszo-rowerową. W niektórych miejscowościach pojawiają się także nowe dla nich przeznaczenia, takie jak farmy fotowoltaiczne.
Kompleksowe planowanie przestrzeni całych obrębów jest niebywałym atutem dla przyszłego zagospodarowania miejscowości, a jednocześnie komfortem pracy – zarówno dla nas urbanistów na etapie projektowym, jak i Urzędników na etapie realizacji zapisów.