Dla tej gminy opracowaliśmy już nie jeden dokument planistyczny – mowa oczywiście o Gmina Stryków 😉 Do listy uchwalonych planów miejscowych i zmian studium, dopisujemy podjęty przez Radnych na poniedziałkowej Sesji plan w rejonie dwóch miejscowości: Sosnowiec oraz Sosnowiec-Pieńki. Jak już kiedyś wspominaliśmy, jest to gmina, na terenie której krzyżują się dwie autostrady – A1 i A2, w związku z czym kolejne tereny produkcyjne i usługowe nie są dla nikogo zaskoczeniem. 🙂
Poniżej prezentujemy rysunki planu, a my niezmiennie działamy nad kolejnymi projektami, również dla gminy Stryków 😉