Aktualności

STUDIUM MIASTA OSTRÓW WLKP.

Dodano: 10/08/2023

W połowie czerwca bieżącego roku, po ponad trzyletnim okresie prac, Radni Miejscy uchwalili nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Ostrów Wielkopolski naszego autorstwa. Dokument zachowuje i chroni istniejące tereny zieleni, wprowadza ramę komunikacyjną miasta, dostosowuje wyodrębnione obszary do rzeczywistego lub planowanego przez właścicieli zainwestowania z uwzględnieniem norm przestrzennych. Dodatkowo wprowadza odpowiednie zapisy umożliwiające lokalizację instalacji pozyskujących energię z odnawialnych źródeł […]

Czytaj więcej

Gwiazdowo – dobre miejsce do zamieszkania

Dodano: 28/06/2023

Rzadko który z naszych klientów lub przyszłych klientów wie, że możemy projektować od tzw. ogółu do szczegółu tzn.: zaczynamy często od wizji urbanistycznej zapisanej w studiach zagospodarowania przestrzennego i planach miejscowych danej gminy, następnie projektujemy architekturę kubaturową, przygotowujemy aranżacje wnętrz oraz projekty zieleni. Na zdjęciach przedstawiamy po części jedno z naszych urbanistycznych i architektonicznych projektów w gminie Kostrzyn m. Gwiazdowo, które na naszych oczach powstaje od kilku lat i cieszy się dużą […]

Czytaj więcej

Kilka pomysłów na jedną przestrzeń

Dodano: 21/04/2023

W jednym z miast południowo-wschodniej Polski dostaliśmy zadanie polegające na sporządzeniu kilku rozwiązań urbanistycznych dla dotąd niezagospodarowanego terenu porośniętego roślinnością śródpolną. Na obszarze występuje wiele rozparcelowanych podłużnych działek, które bez scalenia i wtórnego podziału nie mają szansy na zabudowę. Poniżej dzielimy się naszymi koncepcjami – na terenie przewidywana jest zabudowa mieszkaniowa (wielo i jednorodzinna), która de facto krystalizuje jednostkę osiedlową w przyszłości. Każde z rozwiązań ma oczywiście swoje silne, jak […]

Czytaj więcej

W Pszczewie

Dodano: 31/01/2023

Ostatnie kilka miesięcy to sukcesywne kończenie projektów planów dla Gminy Pszczew. Do tej pory udało nam się uchwalić trzy z nich. Głównie dotyczyły one zabudowy letniskowej lub mieszkaniowej. Tradycyjnie, poniżej przedstawiamy Wam finalne efekty graficzne opracowań, a my dalej wracamy do pracy.          

Czytaj więcej

LUBACZÓW – studium

Dodano: 08/11/2022

W rejonie kotliny Sandomierskiej, niedaleko granicy z Ukrainą, dokładnie 150 km od Lwowa, w mieście Lubaczów 27 września Radni Miasta uchwalili nasz projekt studium . Prace nad nowym dokumentem trwały ponad rok. Poniżej przedstawiamy efekt końcowy części graficznej opracowania (rysunki uwarunkowań i kierunków).  

Czytaj więcej

Wiele planów na koniec wakacji :)

Dodano: 21/09/2022

Okres wakacyjny nieuchronnie zmierzył ku końcowi, jednak mimo urlopów, które mamy już za sobą, ostatnie dwa miesiące były dosyć obfite w finalizację naszych projektów. Poniżej prezentujemy rysunki planów, które zdobyły aprobatę Radnych w gminach: Mieścisko, Nowy Tomyśl, Nekla, Żelazków i Tarnowo Podgórne. Tymczasem działamy nad kolejnymi wyzwaniami, którymi z pewnością będziemy się z Wami dzielić.

Czytaj więcej

GMINA GZY – STUDIUM

Dodano: 21/09/2022

W okresie wakacyjnym udało się nam dokończyć prace nad studium niewielkiej gminy Gzy, położonej w województwie mazowieckim. Obszar gminy oddalony od głównych ciągów komunikacyjnych o charakterze ponadlokalnym, wyróżnia się głównie rolniczą funkcją z bardzo dobrą jakością gleb. W części wschodniej gminy o wyższym stopniu zalesienia,  przebiega granica Nasielsko – Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Głównym kierunkiem rozwoju gminy Gzy pozostała funkcja rolnicza oraz mieszkaniowa jednorodzinna. […]

Czytaj więcej

PLANY, PLANY

Dodano: 08/07/2022

Pod koniec czerwca, na sesji Rad udało się nam uchwalić dwa plany miejscowe. Dotyczą one terenów położonych w miejscowości Czmoń – gmina Kórnik (woj. wielkopolskie) oraz miejscowości Nieżywięć w gminie Człuchów (woj. pomorskie). Obszary opracowania, częściowo już zainwestowane, w głównej mierze przeznaczyliśmy w obydwu planach pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami lub bez. Dodatkowo wprowadziliśmy istniejący, bądź projektowany układ komunikacyjny, a część terenów wyłączyliśmy spod zabudowy, by ograniczyć […]

Czytaj więcej

WyWNĘTRZAmy

Dodano: 06/07/2022

Poniżej przedstawiamy Wam realizacje naszych ostatnich projektów wnętrz dla domu jednorodzinnego. Niespełna 2,3 m kw powierzchni, ale jakże funkcjonalnej powierzchni! Tego zadania z pewnością nie ułatwiało okno w centralnej części sięgające samej podłogi, niemniej dla efektu, jaki współtworzy, zdecydowanie zaliczamy je do decyzji wartej wnętrzarskiej gimnastyki . Lustro wypełniające jedną ze ścian doskonale dopełnia pomieszczenie, jednocześnie powiększając je optycznie. Słyszeliście pewnie nie raz, że ciemne […]

Czytaj więcej