Pokrycie planistyczne Miasta Puszczykowa jest relatywnie wysokie – po tym jak w styczniu zeszłego roku Radni przychylili się do sporządzanego przez nas projektu Studium, tak i teraz dokładamy swoją cegiełkę w postaci planu miejscowego. ?

Przyjęte rozwiązania mają na celu harmonizację przestrzeni, nad którą dominuje zabudowa szpitala, otoczona zwartą zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz terenami lasów będących we władaniu WPN.